نوبت بدون کارمزد در سامانه هرمزطب

  • دریافت نوبت زنان و زایمان بدون کارمزد سامانه هرمزطب
  • به مدت یک هفته از ۳ بهمن ۱۴۰۰
  • بهترین پزشکان زنان و زایمان هرمزگان

پزشکان زنان و زایمان

برای دریافت نوبت بدون کارمزد هرمزطب به مناسبت روز زن ، یک پزشک را انتخاب کنید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مدت زمان طرح پایان یافته است
نام دکتر : آمنه
جمشیدی
تخصص : مامایی
مدرک : کارشناسی
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر زینت
نصیری
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر محبوبه
نصرالهی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر مریم
مشکواه
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر مهرنوش
اصفهانی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : اسما
دهقانی
تخصص : مامایی
مدرک : کارشناسی
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر آمنه
رنجبر
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر آتنا
گیسویی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر سحر
حق نیا
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر نگین
معلمی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر سوده
امیرافضلی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر گیتا
ذوالفقاری
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر سمیه
سعادت اسکندری
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر شیما
وزیری نسب
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر ساره
صفاایسینی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر زهرا
اطاعتی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر سجاده
پورقاسم
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : رودان
نام دکتر : دکتر مهسا
طاولی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر شهرزاد
امینی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : لیلا
رواز
تخصص : مامایی
مدرک : کارشناسی
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر افروز
آزاد
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر زینب
چائی پز
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : رودان
نام دکتر : دکتر حسن
دباغ حسینی پور
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر مینو
رجایی
تخصص : طب مادر و جنین
مدرک : فلوشیپ
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر شیما
محمودی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : میناب
نام دکتر : دکتر زهرا
عباسی
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس
نام دکتر : دکتر مهناز
ضیافت
تخصص : زنان و زایمان
مدرک : متخصص
شهر : بندرعباس