نوبت بدون کارمزد فقط در اپلیکیشن

همانطور که می‌دانید کارمزد ثبت نوبت اینترنتی در سامانه هرمزطب ۲۰۰۰ تومان است. اما به مناسبت رسیدن به ۲۰۰۰ نصب فعال در کافه بازار ، دریافت نوبت به مدت یک هفته بدون کارمزد می‌باشد.

  • دریافت نوبت بدون کارمزد فقط در اپلیکیشن هرمزطب
  • به مدت یک هفته از ۸ بهمن ۱۴۰۰

زمان باقیمانده تا پایان طرح :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مدت زمان طرح پایان یافته است